سايت دندانپزشکی دکترعليزاده

w w w . D r A l i z a d e h . c o m
لينکها اورژانس بهداشت و پيشگيری هزينه های دندانپزشکی دسترسی به مطب پرسش و پاسخ تجهيرات مطب آشنايی با معالجات طرح پرسش صفحه اصلی
 
legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan retro 11 jordan 6 sport blue foamposites black suede legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s black suede foamposites foamposites black suede new jordans 2014 louis vuitton outlet Legend Blue 11s louis vuitton outlet cheap jordans legend blue 11s jordan retro 11 jordan 6 sport blue legend blue 11s kate spade outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans jordan retro 6 louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue retro jordans jordan 6 sport blue


آشناي با معالجه عصب كشي دندان ها

شما د ر صورت لزوم با مراجعه به قسمت " پاسخ به سوال هاي كه اغلب بيماران از ما مي پرسند " مي توانيد اطلاعات بيشتري بدست آوريد .

 

شما در تصوير فوق بخش ها واجزا يك دندان سالم را مشاهده مي نماييد

با گسترش پوسيدگي به عمق دندان ، عصب دندان درگير عفونت مي گردد و در مراحل پيشرفته در نوك ريشه و يا ريشه ها بافت عفوني تشكيل مي گردد

 

معالجه عصب كشي با برداشتن بافت پوسيده دندان و باز كردن سقف اتاقك پالپ آغاز مي گردد

در ادامه معالجه با استفاده از انواع وسايل مخصوص  بافت عفوني موجود در كانال ريشه ها  ، تا نوك ريشه تخليه مي گردد

 

پس از پاك سازي و آماده كردن كانال ها ، مجددا فضاي خالي فراهم شده در كانال ها تا نوك ريشه با مواد مخصوص كاملا پر مي شود

و در پايان تاج دندان ترميم مي گردد و در صورت وجود ضايعه دراطراف نوك ريشه ،  با حذف شدن عامل عفونت ، بدن به توسط سيستم دفاعي خود و گاهي با كمك دارو آن را ار بين مي برد

 

همانطور كه مشاهده مي كنيد ضايعه نوك ريشه از بين رفته است .

در صورتي كه تخريب تاج دندان زياد باشد ، جهت بازسازي تاج از پست نيز استفاده مي گردد .

  و باز در صورت نياز تاج دندان با روكش بازسازي مي گردد .
     

Copyright 2004  All Rights Reserved
Last Update 23 Feb 2004

,uggs jordan 6 cheap louis vuitton cheap louis vuitton jordan retro 11 legend blue louis vuitton outlet retro jordans lebron 11 Legend Blue 11s legend blue 11s jordan 6 black infrared black infrared 6s louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s lebron 11 retro jordans sport blue 6s Legend Blue 11s louis vuitton outlet black suede foamposites legend blue 11s louis vuitton outlet sport blue 6s cheap jordan shoes jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue legend blue 11s cheap jordan shoes louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet cheap jordans black infrared 6s foamposites black suede black infrared 6s louis vuitton outlet